Tản mạn quanh CÂU ĐỐI TẾT năm Con Chó (Mậu Tuất 2018)

Hà Sỹ Phu
9-2-2018
1/ Thả hồn theo chiếc “Lò cừ” và bức tranh vân cẩu:
Không biết các bạn thế nào, chứ tôi sợ Tết lắm. Cả tháng nay bạn bè đã hỏi “Có câu đối Tết chưa? Tôi ậm ừ xin khất nhưng đêm cứ nằm xuống là lo. Lo cái năm Tuất, năm Con Chó này sao đến bây giờ vẫn chưa nảy ra một ý gì cho Câu đối cả?